با دسترسی به پلتفرم سرویس ابری هوشمند کینگ لانگ از طریق اینترنت، صاحبان اتوبوس به راحتی می توانند از مزایای نظارت از راه دور، برنامه ریزی بلادرنگ، مدیریت نگهداری و مدیریت اقتصادی بهینه اتوبوس بهره ببرند. سیستم کنترل خودکار سرعت در جاده، سیستم هشدار خروج از خط، سیستم هشدار ضد برخورد و سیستم دید پانوراما همه بر پایه سیستم سرویس ابری هوشمند کینگ لانگ ایجاد شدهاند تا از IOV استفاده کامل شده، حفاظت ایمنی همه جانبه به وجود آمده و از حوادث ترافیکی برای اتوبوسها جلوگیری شود.